Version in English:

For version in English, please click here


OBS. Denne blog opdateres ikke længere.
I stedet er du velkommen til den Facebook-gruppe, jeg har startet med emnet Nonduality - Oneness - Advaita.
Du kan finde gruppen ved at klikke her.


Introduktion
Non-dualitet er en spirituel lære med urgamle rødder. Den ses også ofte betegnet med sanskrit-ordet Advaita.
Non-dualitet er min oversættelse af det engelske "non-duality". Det kunne med god ret også oversættes med "ikke-dualitet" eller "non-dualisme", men jeg har valgt at bruge betegnelsen non-dualitet gennem hele bloggen.
Formålet med bloggen er udelukkende at dele oplysninger og henvisninger til bøger og websteder om non-dualitet, jeg har haft stor glæde af. Derimod ønsker jeg på ingen måde at udgive mig for at være "ekspert" på området.

Eventuelle spørgsmål kan mailes til mig på citron16@gmail.com

Med non-dualitet stopper al spirituel søgen. Som Nisargadatta Maharaj påpegede, "the seeker is the sought" - "den søgende er selv det, der søges efter".
Hvorfor søge efter "befrielse fra lænkerne", når der ingen lænker er, og intet at befri?mandag den 4. oktober 2010

Overblik over bloggen

Bloggen omfatter indtil videre flg. indlæg:

- August 2010:
- September 2010:
- Oktober 2010:

Jeff Foster

Hvis man leder efter noget der går helt ud til kanten - og vælter ud over den - så er Jeff Foster en af de rette at bruge energi på! Han vender konsekvent hele bøtten på hovedet, så man ser alle sine bekvemme forestillinger om spiritualitet, non-dualitet, "opvågnen" og "oplysning" ligge ramponeret nede på gulvet.

Jeff Foster tilhører en yngre generation af lærere i non-dualitet. Han fik en universitetsgrad i astrofysik i 2001, og oplevede i de følgende par år en "spirituel opvågnen". Jeff er hjemmehørende i England, men som det fremgår af hans webside, rejser han flittigt rundt i både Europa og USA for at afholde møder og seminarer. Der afholdes ofte møder med ham i lande som Holland og Belgien, så der er rige muligheder for danskere til at tilbringe tid med ham personligt, uden at det skal koste en halv formue eller en overvældende masse rejseri. I Storbritannien er der tilsyneladende ofte seminarer med Jeff i Findhorn i Skotland, hvis man drømmer om at besøge dette brændpunkt for spirituelt søgende. Check selv Jeff's mødekalender.

Jeff Foster "bekender sig" helt klart til non-dualitet/advaita, og bruger ofte termer fra denne lære. Men jeg har intetsteds set ham udtale, at han tilhører en bestemt "linje" af lærere eller mestre inden for non-dualitet, det være sig Nisargadatta Maharaj eller andre. Men det er for mig personligt også rablende ligegyldigt i sidste ende. Hovedsagen er den power og konsekvens, Jeff udtrykker sig med. Han går aldrig på kompromis med etablerede illusioner om fx at være "oplyst" eller "opvågnet". Og lige som andre lærere i non-dualitet, jeg har omtalt, påpeger han vedholdende det i sidste ende nyttesløse i spirituel søgen.

Der kan fås flere bøger og DVD'er med Jeff Foster, man kan finde info om det hele på hans tidligere omtalte webside. Her findes også interviews med ham til gratis download. I den glimrende bog "An Extraordinary Absence" kan man læse Jeff's beretning om hans personlige proces fra desperation på kanten af selvmord, til opvågnen og klarhed. Det er bevægende læsning! Bogens undertitel "Liberation in the Midst of a Very Ordinary Life" (Befrielse midt i et meget almindeligt liv) slår allerede hele grundtonen an. Det er en gigantisk illusion, at der skulle være bestemte særlige forudsætninger for frigørelse. Om vores tilværelse er glorværdig eller ej, er aldeles betydningsløst.

tirsdag den 21. september 2010

Ramana Maharshi

For mange vil navnet Ramana Maharshi (1879-1950) allerede lyde bekendt. Og intet overraskende i det, for her har vi at gøre med en enestående mester i advaita/non-dualitet. Selv om der nu er gået 60 år siden hans død, er der en umådelig dragende kraft omkring Ramanas navn og gerning.

Man kan læse mange steder om den begivenhed, der indtraf for den 16-årige Venkataraman, som var Ramanas drengenavn. Det vil sige noget i retning af, hvordan en intens oplevelse af død og dødelighed på et kort øjeblik blev forvandlet til en erkendelse, der transcenderer alle ord. Ikke længe efter forlod Ramana sit fødehjem og drog til området omkring Tiruvannamalai i Sydindien. Der blev med årene opbygget en ashram omkring ham, og han modtog tusindvis af besøgende og spirituelt søgende mennesker. Åbenlyst har mødet med Ramana Maharshi været absolut afgørende for en stor mængde mennesker.

Hermed er blot ultrakort antydet nogle få omstændigheder omkring Ramana Maharshi. Man kan finde massevis af materiale og historier om Ramana på nettet. Eksempelvis på den officielle Ramana Maharshi-webside, der administreres af Sri Ramanasramam, dvs. Ramanas ashram i Tiruvannamalai. Her kan man også abonnere på nyhedsbreve med oplysninger om, hvad der foregår i ashramen, beretninger fra folk der har været hos Ramana, og meget mere.

I den umådeligt smukke bog "The Essential Teachings of Ramana Maharshi - A Visual Journey" finder man enestående fotos af Ramana, de fleste af dem taget i ashram'en i Tiruvannamalai. Billederne er ledsaget af korte sentenser fra Ramana, og i starten finder man en udmærket kort introduktion til Ramanas lære, samt en kort biografi om ham. Det er en ubeskriveligt hjertevarmende og inspirerende bog. Og selv om sentenserne fra Ramana vel at mærke er løsrevet fra deres oprindelige kontekst, vil jeg varmt anbefale den.

Hvad er så substansen i Ramana Maharshis lære? Den nok mest læste bog om emnet er David Godman's "Be As You Are - The Teachings of Sri Ramana Maharshi". David Godman er født i 1953 og har således ikke selv haft personlig berøring med Ramana, men har haft bl.a. en stor mængde nedskrevne dialoger med Ramana til rådighed. Bl.a. kan man i bogen læse om to forskellige spirituelle praktikker, henholdsvis "Self-enquiry" og "Surrender". David Godman forsøger efter bedste evne at forklare hvad disse "metoder" går ud på, og udrede misforståelser omkring dem. Og via David Godman's webside kan man e-maile til ham, hvis man har spørgsmål. Det kan måske være en god idé - for jeg synes, bogen efterlader et stort spørgsmål om, hvordan man "bruger" non-dualitet i sit liv her og nu.

Gilbert Schultz hævder i et blog-indlæg fra september 2010, at der aldrig været nogen "officiel efterfølger" efter Ramana Maharshi, eller nogen virkelige "efterfølgere" efter ham i det hele taget - selv om mange har præsenteret sig selv som efterfølgere. Man kan jo kigge på indlægget og dømme selv! Det indeholder også et smukt citat fra Ramana, der godt kan siges at udtrykke hans lære i en nøddeskal.

onsdag den 15. september 2010

Mark West

Mark West bor i Australien, og har lige som sin landsmand 'Sailor' Bob Adamson deltaget i talrige samtaler med Nisargadatta Maharaj i 1970'erne. Det er ganske enkelt en velsignelse, at både Mark og Bob på denne baggrund har kunnet formidle non-dualitet til alle os andre. Og vel at mærke på en ligetil og let tilgængelig facon, uden komplicerende eller mystificerende elementer.

I det lille hæfte "This ever-present unqualified immediacy" på 37 sider, fremstiller Mark West essensen af non-dualitet. Han skriver i en gennemført usentimental stil, enkelt og næsten talesprogsagtigt. Der er ingen "hellige køer" i denne tekst, ingen illusioner der skal værnes om. Jeg anbefaler varmt dette hæfte.

Mark West's webside kan man finde en masse fremragende materiale. Både i form af lydoptagelser af interviews med Mark, og i form af hans blog ved navn "Notes from Kings Cross" (som er en bydel i Sydney). Det er lige til at gå til, og det tager bestemt ikke lang tid at læse et indlæg i bloggen elller høre et af interviewene!

På den DVD "'Sailor' Bob - Pointers on Nonduality", jeg har omtalt i indlægget om Bob Adamson, kan man også se Mark West give nogle korte kommentarer.

I mit indlæg om Nisargadatta Maharaj har jeg nævnt, at Mark også har udgivet bogen "Gleanings from Nisargadatta".

lørdag den 11. september 2010

Ranjit Maharaj

Shri Ranjit Maharaj (1913-2000) er uden tvivl langt mindre kendt end Nisargadatta Maharaj, men er afgjort et spændende bekendtskab. Begge disse advaita-lærere havde kuriøst nok samme lærer, Siddharameshwar Maharaj, og i essensen er der efter min opfattelse ingen forskel mellem dem i det, de har lært fra sig. Ranjit Maharaj beherskede i modsætning til Nisargadatta det engelske sprog, og kunne derfor på en mere direkte måde kommunikere med de vesterlændinge, der opsøgte ham. Han anvender også delvist andre ord og begreber end Nisargadatta, og hans "stil" virker meget afslappet og til tider næsten slagfærdig. Men det er alt sammen karakteristika på et ydre og i sidste ende ligegyldigt plan. I kernen af tingene formidler begge lærere advaita, non-dualitet, på en lysende klar og yderst stringent måde.

Ranjit Maharaj begyndte først at undervise i non-dualitet i en alder af 70 år, men ud over den undervisning han gav i sit hjem i Mumbai (Bombay), nåede han så også at rejse rundt i både Europa og USA. En mængde af dialogerne med Ranjit Maharaj er nedfældet i den vidunderlige bog "Illusion vs. Reality", som jeg synes fremstår som en af de helt centrale publikationer inden for advaita/non-dualitet. Man kan kun være taknemmelig over for Robert Wolff for det store arbejde, han har gjort med at transskribere disse dialoger og udgive dem.

Når man læser de 36 dialoger  i "Illusion vs. Reality" fra ende til anden, er det egentlig det samme essentielle "budskab" der bliver hamret ind i ens bevidsthed hele tiden. Senere kan man så også bare slå op hvor som helst i bogen og få den samme velgørende "medicin" hver gang. Ranjit Maharaj har en befriende evne til at afmontere ens mentale forestillinger, opløse dem i deres bestanddele, så de smuldrer til det ingenting, de er. For eksempel står det klart, at "Uvidenhed" ("Ignorance") og "Viden" ("Knowledge") i sidste ende begge er illusioner. Herudover vil jeg dog ikke referere bogens indhold, da det er meningsgløst at løsrive ting fra deres kontekst. Tag hellere selv fat på dette enestående værk!

Som det næppe kan overraske i disse YouTube-tider, kan man finde adskillige videoklip med Ranjit Maharaj, eksempelvis dette fra en af hans samtaler i Tyskland. Det er herligt at se ham og andre tale "live" om non-dualitet. Men videoklip-kulturen bliver også let en fragmentarisk og overfladisk tilgang til non-dualitet. Det er en fortrinlig investering at sætte sig med en bog i ro og fred, og opnå en helt anden dybde og gennemtrængende effekt.

mandag den 6. september 2010

Gilbert Schultz

Gilbert Schultz er tydeligt inspireret af Nisargadatta Maharaj og 'Sailor' Bob Adamson, og bruger internet-blogging som et dynamisk værktøj til at skrive om non-dualitet. På en stimulerende facon har Gilbert siden april 2009 nedfældet sine noter i en blog kaldet "Seeing-Knowing - Shining Through The Mind", som jeg absolut anbefaler at man kigger på.

Da jeg begyndte at studere bloggen, spurgte jeg mig selv om det er nødvendigt at skrive så mange ord om non-dualitet. Men efterhånden som jeg gav mig tid til de forskellige indlæg, fængslede det mig alligevel at få Gilbert's mange forskelligartede vinkler på emnet. Der er en forfriskende stemning over denne blog, som er fri for illusioner om noget som helst. Det er min oplevelse af Gilbert's noter, at de hjælper mig med at fastholde fokus på det fundamentale - det handler om at SE og at VIDE, som titlen på bloggen da også understreger.

Det virker som en betydelig styrke ved Gilbert Schultz' blog, at den lige så meget påpeger hvad non-dualitet IKKE er, som hvad det positivt er. Ikke mindst i betragtning af sindets evne til at sammenbrygge alle mulige forestillinger om non-dualitet og alt andet! En skarp skelneevne skader bestemt ikke. Og á propos skelneevne - når man tænker på den store brogede flok af spirituelle "lærere" og "mestre", er det også velgørende at Gilbert giver nogle anvisninger på, hvordan man kan skelne de virkelige lærere fra dem, der måske bare leder den søgende ind i en blindgyde.

Blot et enkelt eksempel på Gilbert's kritiske tilgang er indlægget fra 22. august 2010, "Sacred Traps....and pitfalls". Det er fristende at citere fra indlægget, men jeg ønsker ikke at tage tekstdele ud af deres kontekst. Læs hellere selv!

I toppen og i højre side af Gilbert's blog finder man en menu med navigation til lyd- og videoptagelser med ham, og til hans e-bøger. E-bøgerne kan hver købes for 10 australske eller amerikanske dollars, det er da priser der er til at have med at gøre......

torsdag den 2. september 2010

Nisargadatta Maharaj

Den indiske lærer Nisargadatta Maharaj (1897-1981) indtager en helt central placering inden for advaita (non-dualitet), og nulevende lærere såsom Bob Adamson står klart "i gæld" til Nisargadatta. Han er ganske enkelt ikke til at komme uden om. Bruger man den nødvendige tid og energi på at sætte sig ind i Nisargadattas lære, bliver man efter min mening mere end rigeligt belønnet. Måske kan det opleves som svær læsning i begyndelsen, og måske også betydeligt sværere end at læse fx Bob Adamson eller John Wheeler. Men det betaler sig at læse tingene igen og igen, indtil ens eget sind bliver mere passivt, og "budskabet" står mere klart. Eller også er forståelsen der bare med det samme!

I bl.a. indledningen til bogen "Jeg er det" kan man læse en kort biografi om Nisargadatta, herunder om hans møde med sin lærer Siddharameshwar Maharaj i årene 1933-36. Gennem mange år og helt op til sin død i 1981 modtog Nisargadatta spirituelle søgende under meget beskedne forhold i sin bolig i Mumbai (Bombay). Og det er netop hans svar på spørgsmål fra besøgende, der er det gennemgående element i bøgerne om ham. Nisargadatta skrev aldrig selv noget, så vi kan være lykkelige for, at bl.a. Maurice Frydman og Ramesh Balsekar har noteret mængder af udtalelser fra ham.

Det mest kendte værk med spørgsmål til og svar fra Nisargadatta er uden tvivl "I Am That", der som ovenfor antydet er oversat til dansk med titlen "Jeg er det". Den danske oversættelse af denne klassiker kan heldigvis stadig fås.

Personligt er jeg dog endnu mere begejstret for bøgerne "The Nectar Of Immortality" og "The Ultimate Medicine". Begge bøger indeholder samtaler med Nisargadatta fra de sidste år (ca. 1979-1981) inden hans død. Som det er nævnt i forordet til "The Ultimate Medicine", repræsenterer disse bøger Nisargadattas endelige, ultimative lære - hvor han begrænser sig til udelukkende at behandle de absolutte nøglespørgsmål på det dybest mulige niveau. Det er ubeskriveligt værdifuldt at få præsenteret essensen af Nisargadattas lære i en så kondenseret form.

I årene 1976-77 deltog australske Mark West i adskillige af Nisargadattas samtaler i Mumbai, og heldigvis for os andre tog han flittigt noter fra samtalerne. Mark har udgivet noterne i bogen "Gleanings from Nisargadatta", som er en fortrinlig indgang til at fordybe sig i Nisargadattas lære. Det er også dejligt at læse Mark's bemærkninger i indledningen om, hvordan bogen blev til, og hvorfor Nisargadattas lære efter hans opfattelse er så enestående. Han skriver bl.a., at bogen lige så godt kunne kaldes "The Highest Philosophy"  ("Den højeste folosofi") eller "The End of all Philosophy" ("Enden på al filosofi"). Så kort kan det siges.

Blandt andre bøger kan anbefales et meget smukt værk med korte sentenser af og fotos af Nisargadatta, med titlen "The Wisdom-Teachings Of Nisargadatta Maharaj - A Visual Journey". En dejlig hjertevarmende bog, som også indeholder en udmærket kortfattet biografi om Nisargadatta og en kort introduktion til hans lære. Det skal dog bemærkes, at bogens sentenser er "revet ud" af hver deres kontekst, og for få et mere fuldstændigt billede af Nisargadattas lære er det en god idé også at give sig i kast med fx de tidligere nævnte "The Nectar Of Immortality", "The Ultimate Medicine" og "Gleanings from Nisargadatta".

Som man kan se ved opslag på Google, omtales Nisargadatta Maharaj på adskillige websider. Ingen af disse kan så vidt jeg ved hævdes at være "officiel hjemmeside" vedrørende Nisargadatta, hvis man leder efter en sådan. Der er en enkelt af de sider, jeg har fundet, jeg vil anbefale - her er den. Ikke mindst er den indledende tekst, hvor Nisargadatta beskriver hvordan han blev "oplyst" ved at følge sin lærers enkle anvisning om ihærdigt at holde fast i fornemmelsen "Jeg Er", meget smuk og inspirerende!

På YouTube kan man finde videooptagelser med Nisargadatta, eksempelvis denne.